• دارای تاییدیه فدراسیون جهانی ژیمناستیک    توجه: ما به شما پیشنهاد می کنیم بلافاصله بعد از استفاده از توپ، آن را در کیف مخصوص توپ قرار دهید. در هنگام مسافرت برای از بین نرفتن زیبایی و ویژگی های تکنیکی، باد توپ نباید خالی شود. توپ نباید بیش از حدی که تحویل داده شده است باد گردد.  در هنگام دوباره باد کردن توپ، به منظور جلوگیری از جابجا شدن سوراخ...

  • دارای تاییدیه فدراسیون جهانی ژیمناستیک

  • کیف حلقه پستورلی برای محافظت از حلقه

  • دارای تاییدیه فدراسیون جهانی ژیمناستیک    

  • کیف توپ پستورلی برای محافظت از توپ در برابر کدر شدن و از بین رفتن شفافیت

  • دارای تاییدیه فدراسیون جهانی ژیمناستیک    

  • طناب متالیک پستورلی استفاده شده در مسابقات Minsk دارای تاییدیه فدراسیون جهانی ژیمناستیک                     

  • دارای تاییدیه فدراسیون جهانی ژیمناستیک توجه: این توپ بایستی بلافاصله بعد از استفاده ، در کیف مخصوص توپ قرار داده شود. در هنگام مسافرت برای از بین نرفتن زیبایی و ویژگی های تکنیکی، باد توپ نباید خالی شود. توپ نباید بیش از حدی که تحویل داده شده است باد گردد.  در هنگام دوباره باد کردن توپ، به منظور جلوگیری از جابجا شدن سوراخ توپ، سر سوزن مخصوص...