• طناب متالیک پستورلی استفاده شده در مسابقات Minsk دارای تاییدیه فدراسیون جهانی ژیمناستیک                     

  • دارای تاییدیه فدراسیون جهانی ژیمناستیک    

  • کیف حلقه پستورلی برای محافظت از حلقه

  • دارای تاییدیه فدراسیون جهانی ژیمناستیک

  • دارای تاییدیه فدراسیون جهانی ژیمناستیک    

  • دارای تاییدیه فدراسیون جهانی ژیمناستیک    توجه: ما به شما پیشنهاد می کنیم بلافاصله بعد از استفاده از توپ، آن را در کیف مخصوص توپ قرار دهید. در هنگام مسافرت برای از بین نرفتن زیبایی و ویژگی های تکنیکی، باد توپ نباید خالی شود. توپ نباید بیش از حدی که تحویل داده شده است باد گردد.  در هنگام دوباره باد کردن توپ، به منظور جلوگیری از جابجا شدن سوراخ...

  • کیف توپ پستورلی برای محافظت از توپ در برابر کدر شدن و از بین رفتن شفافیت